film。, 鹿游记。

no.2

第二卷,过期kodak200。

和小能豆的成都之旅。

夜游成都宽窄巷子,探访美食就应昼夜不停歇,哈哈。

000049

 

000048

 

000047

乐山大佛,排两三个小时都已经是最好的状况。

000043

 

000045

 

000042

 

000026

万仞白云端,经春雪未残。雪中的峨眉真美,这山里应该住着神仙。

000038

 

000037

 

000007

 

000006

 

000008

 

000011

 

000019

 

000018

懒洋洋的国宝们,一只还带着不屑的表情。

000004

啊喂,你们这两只好基友在做什么!

000003

没用完的菲林依旧给了撒么,只是这张真的好诡异。

000001

Standard